Các hoạt động xã hội

 

Những hoạt động xã hội

Cùng với hoạt động sản xuất, Công ty Trân Hương không ngừng thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho xã hội nhằm hướng tới triết lý “Kyosei” – “Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hoá, cùng nhau chung sống và làm việc hoà hợp để hướng tới tương lai.” Các hoạt động xã hội của Công ty Trân Hương bao ρεπλίκα ρολόγια gồm 4 chủ đề chính: Preserve environment & culture (Gìn giữ môi trường và bảo tồn văn hoá); For the next generation (Vì thế hệ tương lai); For the industrialization (Vì sự nghiệp công nghiệp hoá); Smiles to everyone (Đem nụ cười đến với mọi người).

Hình ảnh

 

   

 


 

Đối tác

«
»
CHÍ HÙNG
APACHE
KING CHOU
LEADER GAMENT
GREAT VECA
SUPER FOAM-1
ZENGHSING
EVC
NEW WIDE
WOODPARK
SUPER FOAM
CAN SPROT
CHÍ HÙNG
APACHE
KING CHOU
LEADER GAMENT
GREAT VECA
SUPER FOAM-1
ZENGHSING
EVC
NEW WIDE
WOODPARK
SUPER FOAM
CAN SPROT
Hotline
Hotline:
0274.3717.885
0274.3746.959
0938 77 55 99
Gọi điện SMS Facebook
 Hotline: 0938 77 55 99