Tôn trọng đối tác

 

 

Tại Công ty Trân Hương, những giá trị và tiêu chuẩn luôn tạo ra nền tảng cho sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng xã hội và doanh nghiệp được phục vụ tốt nhất nhờ các hành vi và các thông lệ kinh doanh có trách nhiệm. Điều quan trọng trong niềm tin này là sự hiểu biết rằng một doanh nghiệp phải, ở mức tối thiểu, hoạt động với sự tuân thủ đầy đủ tất cả các luật lệ, quy tắc và quy định hiện hành. Chúng tôi còn lưu tâm đến những sự khác biệt về văn hóa và những thách thức liên quan tới việc diễn giải và áp dụng các nguyên tắc này trên toàn cầu, nhưng tin rằng những điều được kỳ vọng mang tính phổ quát.

 

 


 

Đối tác

«
»
CHÍ HÙNG
APACHE
KING CHOU
LEADER GAMENT
GREAT VECA
SUPER FOAM-1
ZENGHSING
EVC
NEW WIDE
WOODPARK
SUPER FOAM
CAN SPROT
CHÍ HÙNG
APACHE
KING CHOU
LEADER GAMENT
GREAT VECA
SUPER FOAM-1
ZENGHSING
EVC
NEW WIDE
WOODPARK
SUPER FOAM
CAN SPROT
Hotline
Hotline:
0274.3717.885
0274.3746.959
0938 77 55 99
Gọi điện SMS Facebook
 Hotline: 0938 77 55 99